Pasūtījumus var veikt interneta veikalā www.soundberrylife.com.

Mūsu kontaktinformācija :

Soundberry SIA

LV44103137884

Juridiskā adrese: " Brahmaņi", Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV-5041

Tālrunis: 20152015

Pirms uzsākt interneta veikala lietošanu, lūgums rūpīgi iepazīties ar VISIEM noteikumiem - pasūtījumu un piegādes kārtību, apmaksas veikšanu, privātuma politiku un datu apstrādi!
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.   Saskaņā ar šiem Noteikumiem, SIA SOUNDBERRY pārdod preces, kas izvietotas Interneta veikala vietnē WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM (turpmāk – Interneta veikals).Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.
2.   Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu. 
3.   WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM vienotais reģistrācijas numurs LV 44103137884,juridiskā adrese: Brahmaņi Ogresgala pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5041. Telefons saziņai: 20152015 (turpmāk – Pārdevējs), nodrošina WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. 
4.    Veicot pirkumu Interneta veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un līguma izpildei nepieciešamos datus norādījis patiesus. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem un vispārējiem labticības principiem. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā SIA SOUNDBERRY ir tiesības nekavējoties atkāpties no noslēgtā distances līguma ar pircēju un/vai liegt pircējam Interneta veikala vietnes lietošanu. 
5.   Ja Pircējs pasūta un pērk Interneta veikalā preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem, kā arī distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. Pirkuma līgums uzskatāms par izpildītu brīdī, kad klients ir veicis pilnu samaksu un prece nonākusi pircēja valdījumā.
6.   Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzu rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.
7.   Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka interneta veikals WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta. Tas neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. 
8.   Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikala WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM vai veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 
9.   Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un kurus nevarēja saprātīgi paredzēt, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteici. 
10. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.
11. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM. Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas ir spēkā preču un pakalpojumu pasūtīšanas brīdī.
12 .Pirms pirkuma veikšanas Pircējam ir pienākums iepazīties ar WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM. Noteikumiem, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt tos pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt. 
13.  SIA SOUNDBERRY apņemas, saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu, nodrošināt pasūtījuma izpildi un saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā. 
14. Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība sadaļā Kontakti. 
INTERNETA VEIKALA SOUNDBERRYLIFE.COM LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1.   Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetā, telefoniski, sociālajos tīklos vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot SIA SOUNDBERRYinterneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām. 
 
2.   PREČU CENAS 
2.1 Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas EUR valūtā. Piedāvātās cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu vai formu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai. 
2.2 Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālo cenu, atlaižu kodus, kas tiek ievadīti pasūtījuma noformēšanas brīdī. Preces un pakalpojumi tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preces un pakalpojumu pasūtījuma veikšanas brīdī un ir publicētas interneta veikalā. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē Pircēju, ka tehnisku iemeslu dēļ pasūtījumu nevar izpildīt saprātīgā termiņā. 
3.   PREČU SORTIMENTS 
3.1 Pircējs var iegādāties preces kas izvietotas interneta veikalā. Preces nopērkamas kamēr tās ir izvietotas interneta veikalā darbības periodā, vai atsevišķi vienojoties par pasūtījuma noformēšanu, kad preces atkal būs pieejamas. 
3.2 Gadījumā, ja pircējs veicis pasūtījumu un prece ir noliktavā beigusies, bet tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma,  SIA SOUNDBERRYtelefoniski vai rakstiski informē Pircēju par to, ka līgumu nevar izpildīt, vai ar Pircēja piekrišanu piedāvā analogu preci. 
3.3Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un mainīt preču specifikācijas. Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli. 
4.   PASŪTĪJUMA VEIKŠANA 
4.1 Pasūtījums var veikt – interneta veikalā WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM. Kad izvēlēta prece un tās daudzums, jāspiež poga “Ievietot grozā”, tālāk dodoties uz “Pirkuma grozu” un nospiest pogu “Pasūtīt” 
4.2 Nākamajā solī būs redzama informācija par izvēlēto preci un preces cenu, bez piegādes maksas. Tālāk jāaizpilda pasūtījuma anketa, kur pircējs tiks aicināts norādīt savu Vārdu, Uzvārdu, piegādes adresi, izvēlēties vēlamo apmaksas un piegādes veidu.Pasūtot preci lūdzam izvēlēties piegādes pakomātu norādot konkrēto adresi veicot pasūtījumu, kā arī norādot korekti tālruņa numuru.
4.3 Maksimālais preču piegādes laiks ir 20 dienas, taču parasti piegādājam 2-5 darba dienu laikā.
4.4 Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanās veidiem: veicot apmaksu internetbankā vai ar maksājuma karti tiešsaistē, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu. 
4.5 Interneta veikala WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM pircēji, pieslēdzoties elektroniskai bankai vai elektroniskajām maksāšanas sistēmām, datus ievada bankas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM veikalam.
4.6 Ievadāmās informācijas apjoms atkarīgs no izvēlētā apmaksas vai piegādes veida. Spiežot pogu “Turpināt” parādīsies pasūtījuma kopsavilkums ar kopējo apmaksas summu. 
4.7 Spiežot pogu “Apstiprināt pasūtījumu” Pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Produktu un apņemas samaksāt par to norādīto preces un piegādes cenu. 
4.8 Veicot pasūtījumu Pircējam precīzi jānorāda pilnīgs preces nosaukums, kā arī visi personas, piegādes dati, kā arī kontaktinformācija, kas nepieciešama Līguma izpildei. SIA SOUNDBERRYvienpusēji var nepieņemt apstrādei pasūtījumu un lauzt Līgumu, ja Pircējs norādījis nepilnīgu vai nepatiesu informāciju par izvēlēto preci vai Pircēja datiem, kas nepieciešami Līguma noslēgšanai. Telefoniski vai uz elektronisko pastu veiktos pasūtījumus iespējams apmaksāt ar pārskaitījumu izmantojot tiešsaistē izveidoto rēķinu, kas tiek nosūtīts arī uz pircēja norādīto epastu. Pasūtījuma izpilde tiek veikta, kad rēķins ir apmaksāts un nauda ir ienākusi uzņēmuma kontā. 
4.9 Veicot pasūtījumu Interneta veikalā WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM, Pircējs apņemas veikt priekšapmaksu par pasūtītajām precēm un sniegto pakalpojumu. 
4.10 Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar visiem šeit publicētajiem SIA SOUNDBERRY noteikumiem. 
4.11  Ja Pircējs norādījis savu e-pastu saziņai, kas nepieciešams distances līguma noslēgšanai, Pircējs pēc pasūtījuma veikšanas saņem uz norādīto e-pastu pasūtījuma apstiprinājumu. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot SIA SOUNDBERRY norādīto epastu – [email protected] 
4.12 Pircējam ir pienākums 3 darba dienu laikā veikt rēķina apmaksu. Ja tā netiek saņemta, tad noslēgtais pirkuma līgums tiek anulēts bez iepriekšēja pircēja brīdinājuma.  
4.13  Pircēja kontaktinformācija ir nepieciešama, lai varētu pircējuinformēt par pasūtījuma izpildes procesu un citiem ar pasūtījumu saistītiem jautājumiem un pārdevēja iegūtā personiskā informācija nepieciešama tikai konkrētā pirkuma līguma izpildei.
 
5.   ATTEIKUMA TIESĪBAS 
5.1 Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar interneta veikalu pa e-pastu [email protected], aizpildot formu mājas lapā WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM sadaļā kontakti vai zvanot pa tālruni 20152015.. Pārdevējs nosūtīs uz pircēja norādīto epastu atteikuma veidlapu. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.
5.2 Atteikuma tiesību termiņš skaitāms no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci valdījumā, tajā skaitā, ja preci saņēma trešā persona, kas nav pārvadātājs. Pircējam ir tiesības pārbaudīt preces atbilstību nepieciešamajām pircēja vajadzībām tiktāl, cik tas preču atgriešanas gadījumā garantē preces stāvokli turpmākai pārdošanai no kvalitātes, drošības un mantiskās vērtības aspekta. Ja prece tikusi lietota vairāk, kā tas nepieciešams atbilstības preces atbilstības pārbaudei, atbildību par bojājumiem uzēmas pircējs un samaksa netiek atgriezta un prece paliek pircēja īpašumā.
5.3  Izmantojot attteikuma tiesības Pircējam ir jānodrošina preces atgriešana 14 dienu laikā oriģinālā iepakojumā, iepakotu atbilstoši precei transportēšanas drošībai.
5.4 Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
5.5 Izmantojot atteikuma tiesības pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad pircējs ir atsūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt pircējam samaksāto summu par preci. 
5.6 Izmantojot preču atgriešanu par pārvadātāju izvēloties VAS Latvijas Pasts, lūdzu iepazīties ar piegādes cenām un iepakojuma nosacījumiem. Noteikumu neievērošanas dēļ pasta darbinieks var atteikt preces pieņemšanu. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām atgriešanai paredzēto preci apdrošināt, pretējā gadījumā par preces bojājumiem atbildību uzņemās pircējs. 

5.7  Ja pircējs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad pircēja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.


PRIVĀTUMA POLITIKA 
1.  Izmantojot internetveikala veitnes WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM pakalpojumus un veicot preču iegādi, pircējs piekrīt savu personu datu apstrādei un glabāšanai tiktāl cik tas nepieciešams veikala darbības nodrošināšanai līguma kvalitatīvai izpildei, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, nodošanai trešajām personām piegādes nodrošināšanai vai maksājumu apstrādei.
2.  Jebkuru personas datu apstrāde uzņēmumā SIA SOUNDBERRY notiek saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. 
3.  Pārdevējs neapkopo un nesaglabā pircēja pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un nenosūta nekādus datus saistībā ar pircēja pārlūkošanu interneta veikalā WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM, pēc kuriem varētu identificēt personu.
4.  Izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, interneta veikala vietne WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM nodrošina lai pircēja personas dati tiktu aizsargāti pret jebkādām nelikumīgām darbībām.
Personas datiem var piekļūt un tos apstrādāt tikai personas ar īpašām pilnvarām un tikai tiktāl, cik tas nepiciešams, ja datu apstrāde nav iespējama anonimizēti.
PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI 
1.   Interneta veikalā WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM saņemtie dati tiek izmantoti tikai pircēja identifikācijai līguma noslēgšanai un pasūtījuma izpildes nodrošināšanai – vārds, uzvārds, telefona mumurs, e-pasta adrese, maksājuma informācija,ja nepieciešams, piegādes adrese.
2.   Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktā pasūtījuma vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, interneta veikals WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM apstrādā pircēju vārdu, uzvārdu un e-pastu. 
3.   Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. 
4.   Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, interneta veikals apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, e- pasta adresi un tālruņa numuru. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas ziņojot par to uz epastu [email protected].
PERSONAS DATU GLABĀŠANAS LAIKS 
1. SIA SOUNDBERRY Jūsu datus glabās tik ilgi, kamēr tas nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav Jūsu atsaukta. 
PERSONAS DATU NODOŠANA 

1. Pēc pieprasījuma SIA SOUNDBERRY var nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības. SIA SOUNDBERRY maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam -  Maksekeskus AS.

PERSONAS DATU APSTRĀDES VIETAS 
SIA SOUNDBERRY apstrādā Jūsu personas datus tikai ES/EEZ.

 PIRCĒJA TIESĪBAS
Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības: 
piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi,  pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus,dzēst savu personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei,  ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus, pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība), vērsties Datu valsts inspekcijā. 

SĪKFAILU IZMANTOŠANA
1.   Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti Jūsu ierīcē, kad Jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Interneta veikala vietne WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM nodrošina, ka sīkfaili palīdz identificēt tikai personas ierīci, bet ne personas identitāti kā konkrētu personu.
2.    Sīkfaili mums palīdz analizēt vietnes apmkelētāju pārlūkošanas vēsturi WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM interneta veikalā un veikt zināmas funkcijas, kas atvieglo iepirkšanos vietnē saglabājot anonīmus datus sistēmā.  
Izmantotie sīkfaili nevar sasaistīt informāciju ar konkrētu personu, tie akpopo tikai un vienīgi anonimizētu informāciju.
3.   Ja vietnes WWW.SOUNDBERRYLIFE.COM apmeklētājs izlemj, ka nevēlas piekrist sīkfailu lietošanai, tos vienmēr var izdzēst no sava datora.
 
Facebook spraudņa izmantošana
Mūsu vietnē mēs izmantojam "Facebook" apmeklētāju darbības pikseļus. Tie sekos lietotāju rīcībai pēc tam, kad tie tiks novirzīti uz pakalpojumu sniedzēja vietni, noklikšķinot uz reklāmas Facebook. Šis process ir paredzēts, lai novērtētu Facebook reklāmas efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos un tas var palīdzēt optimizēt turpmākos reklāmas centienus. Savāktie dati mums ir anonīmi, tāpēc neiesniedziet mums nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Tomēr datus uzglabā un apstrādā ar Facebook, tāpēc ir iespējams izveidot savienojumu ar attiecīgo lietotāja profilu, un Facebook var izmantot datus saviem reklāmas nolūkiem saskaņā ar Facebook datu lietošanas direktīvu: https://www.facebook.com/about/privacy/
 Google Analytics tīmekļa analīzes rīki
Šajā vietnē tiek izmantots Google Inc, ko piedāvā Google Analytics interneta analītikas pakalpojums. Google Analytics izmanto datorā saglabātos tā sauktos "sīkfailus", teksta failus, kas ļauj analizēt vietnes izmantošanu. Sīkdatnes informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur tiek glabāta. Gadījumā, ja aktivizēta IP anonimizācija šajā mājas lapā, Eiropas Savienības vai citām personām, kuras ir Nolīguma par Eiropas Ekonomikas zonu ietvaros dalībvalstīm jūsu IP adrese tiks saīsināta. Tikai izņēmuma gadījumos pilno IP adresi var nosūtīt uz Google serveri ASV un saīsināt to tur. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu jūsu vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu vietnes operatoram. IP adrese, ko Google Analytics nodrošina kā daļu no Google Analytics, netiks apvienota ar citiem Google datiem. Varat novērst sīkdatņu saglabāšanu, izmantojot atbilstošu pārlūkprogrammas programmatūras iestatījumu. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja jūs to pielietosiet, iespējams, ka jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas šīs vietnes iespējas. Jūs varat novērst apkopot datus un ģenerēt sīkdatnes, kas saistīts ar tīmekļa vietnes lietošanu (ieskaitot jūsu IP adreses saglabāšanu), izmantojot saiti https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  Lejupielādēt un instalēt pieejamo pārlūkprogrammas spraudni.

 VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1.   Izmaiņas privātuma politikā varam veikt jebkurā laikā brīvi, bez iepriekšēja brīdinājuma un vietnes apmeklētāju pārziņā ir ar tiem iepazīties pēc to maiņas. 
2.   Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2020. Gada 4. Jūnijā.
3.   Ar personu datu apstrādes saistītos jautājumos, lūdzu, sazināties ar mums pa epastu: [email protected]

Pirkumu grozs